آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری امور تصدی گری ایثارگران به کانون سنگرسازان بی سنگر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری