حضور۲۰۰۰نفری هواداران تراکتور در فرودگاه/دنیزلی درتبریز شوکه شد

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر