تقدیم طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به هیأت رئیسه مجلس

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری