چند نفر همراه روحانی به نیویورک می روند؟

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر