آیت الله بروجردی چرا از نمازخواندن بر جنازه رضاشاه پرهیز داشت؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری