آتش سوزی در سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر