بازدید مدیرعامل شرکت آبفار گلستان از برخی تاسیسات آبرسانی روستاهای شرق استان

بنا نیوز
در حال انتقال به منبع خبر