دانشگاه کردستان دانشجویان بیمه شده را در خوابگاه ها اسکان می دهد

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر