ریزش معدن، جانِ یک کارگر را گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری