پلاکاردهای جالب یک مراسم درهفته دانشجو در دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران در حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. «معصومه ابتکار»/دریاچه ارومیه و نگاه دانشحویان / گزارش تصویری

در حال انتقال به منبع خبر