ترامپ: امیدوارم که بتوانیم با ایران کنار بیاییم

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر