انتشار یک عکس، دلیل حذف شهره سلطانی از برنامه «جشن رمضان»؟

شریان
در حال انتقال به منبع خبر