معاون عمرانی وزارت کشور:دولت 25هزار میلیارد ریال به سیل زدگان تسهیلات می پردازد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر