برای سامان دهی قنات قصبه گناباد ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری