آنکارا: اس 400 را تحویل گرفتیم

الف
در حال انتقال به منبع خبر