پاسخ مسئولان یک باشگاه پرحاشیه به ابهامات در جایی خارج از باشگاه + فیلم

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر