رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در نهاوند

میزان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری