رویترز: ایرانیان گذشت چهل سال از سقوط شاه را با شعار مرگ بر آمریکا گرامی داشتند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری