بانک ها ۵۰درصد قیمت یک واحد مسکونی را وام بدهند

بانکداری ایده آل
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری