معوقات باقیمانده تا پایان سال جاری پرداخت می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری