رئیس مجمع نمایندگان فارس: بخش عمده تاخیر پروازها به سوء مدیریت باز می گردد

فارس آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر