انتقاد شدید سلیمی نمین از صداوسیما:از مداح هنجارشکن کم ظرفیتی که حکم قتل صادر کرده مستند پخش می کنند

آفتاب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر