مردم ماسک نزنند،خدمات دولتی ارائه نمی شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری