تحریم ها شتاب دهنده سرعت پیشرفت کشور است

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر