عمامه گذاری طلاب در« عید غدیر »

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر