ابوالفتح: دموکرات ها می خواهند راه بازگشت ترامپ به قدرت را مسدود کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری