برداشت خوشه های طلایی گندم در کویر

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری