سایپا به شرکت های بیمه بدهکار است/ بیمه نامه افت قیمت برای خودروهای زیان دیده صادر می شود

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر