مدرنا در سال ۲۰۲۱ از واکسن کرونا خود ۱۸.۴ میلیارد دلار فروش خواهد داشت

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir