نیروی زمینی سپاه نقش مهمی در امنیت پایدار جنوب شرق کشور دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری