حمله ملخ به مزارع و مراتع مغان مهار شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری