بدخشان: به دلیل پر شدن سهمیه گل گهر، با جدایی پورحمیدی موافقت کردیم/به قرعه خوبی در لیگ برخوردیم

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر