نصب تابلوی مشخصات ساختمان یک الزام قانونی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری