آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری