صف های طولانی مستمری بگیران در آرژانتین برای دریافت کمک

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری