وزیر خارجه بحرین گفت خواهان روابط خوب با ایران است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری