تغییرکاربری خانه تاریخی «نیکدل» تبریز، اقدامی که از مدتها قبل باید صورت می گرفت.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری