برآورد بانک آمریکایی قیمت نفت را افزایش داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
باشگاه خبرنگاران ( ۱۲)

خراطی چوب