۲کشته و یک مصدوم در حادثه رانندگی"زنجان "

منجیل خبر
در حال انتقال به منبع خبر