۵۶ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

آرش میراسماعیلی

»
میراسماعیلی: مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم؛ داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد / در مسابقه ماقبل فینال، ملایی به حریفی باخت که چند بار از او شکست خورده بود / هیچ اجباری به او برای باخت نبود / چند نفر از داخل ایران به ملایی خط می دادند / هم باید با نتانیاهوهای خارجی بجنگیم، هم نتانیاهوهای داخلی
خبرداغ |

میراسماعیلی: مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم؛ داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد / در مسابقه ماقبل فینال، ملایی به حریفی باخت که چند بار از او شکست خورده بود / هیچ اجباری به او برای باخت نبود / چند نفر از داخل ایران به ملایی خط می دادند / هم باید با نتانیاهوهای خارجی بجنگیم، هم نتانیاهوهای داخلی

آرش میراسماعیلی با بیان اینکه بررسی پیام های واتس آپ سعید ملایی نشان می دهد، وی از سال ۲۰۱۸ بدنبال تغییر تابعیت بوده است، گفت: با توجه به این شرایط، مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم اما محمدرضا داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد... به گزارش خبرداغ ب ه نقل از ایسنا، آرش میراسماعیلی با بیان اینکه بررسی پیام های واتس آپ سعید ملایی نشان می دهد، وی از سال ۲۰۱۸ بدنبال تغییر تابعیت بوده است، گفت: با توجه به این شرایط، مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم اما محمدرضا داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد

میراسماعیلی: مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم؛ داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد / در مسابقه ماقبل فینال، ملایی به حریفی باخت که چند بار از او شکست خورده بود / هیچ اجباری به او برای باخت نبود / چند نفر از داخل ایران به ملایی خط می دادند / هم باید با نتانیاهوهای خارجی بجنگیم، هم نتانیاهوهای داخلی
انتخاب |

میراسماعیلی: مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم؛ داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد / در مسابقه ماقبل فینال، ملایی به حریفی باخت که چند بار از او شکست خورده بود / هیچ اجباری به او برای باخت نبود / چند نفر از داخل ایران به ملایی خط می دادند / هم باید با نتانیاهوهای خارجی بجنگیم، هم نتانیاهوهای داخلی

آرش میراسماعیلی با بیان اینکه بررسی پیام های واتس آپ سعید ملایی نشان می دهد، وی از سال ۲۰۱۸ بدنبال تغییر تابعیت بوده است، گفت: با توجه به این شرایط، مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم اما محمدرضا داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد... به گزارش ایسنا، آرش میراسماعیلی با بیان اینکه بررسی پیام های واتس آپ سعید ملایی نشان می دهد، وی از سال ۲۰۱۸ بدنبال تغییر تابعیت بوده است، گفت: با توجه به این شرایط، مخالف اعزام سعید ملایی به رقابت های قهرمانی جهان بودیم اما محمدرضا داورزنی مجوز اعزام را صادر کرد