اخبار

آغازگر جنگی

فرمانده کل سپاه: در صورت خطای دشمن راهبرد دفاعی ایران به تهاجمی تغییر می کند
روزنامه ایران |

فرمانده کل سپاه: در صورت خطای دشمن راهبرد دفاعی ایران به تهاجمی تغییر می کند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برحذر داشتن اتاق های فکر و جنگ جبهه دشمن از طراحی هرگونه ماجراجویی و شیطنت ضد ملت ایران تأکید کرد: در صورت خطای محاسباتی دشمنان، راهبرد دفاعی ایران به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت داده و همه ظرفیت های ایران سراسر تهاجمی می شوند... به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سلامی در جریان بازدید و ارزیابی میزان آمادگی دفاعی نیروهای مستقر در جزایر سه گانه و منطقه دریایی نازعات در خلیج فارس، با اشاره به راهبرد دفاع - تهاجم و تبیین سطح و عمق ویرانگری ناشی از «ضربه اول» دشمنان در هنگام تهدید و تعرض عملی احتمالی، گفت: طبیعی است که در استراتژی، دفاعی عمل می کنیم، یعنی آغازگر هیچ جنگی نیستیم، اما در تاکتیک وضعیت کاملاً معکوس است و در صورتی که خطایی محاسباتی از سوی دشمنان سرزند، راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی تغییر وضعیت داده و همه ظرفیت های ما سراسر تهاجمی می شوند