اخبار

آغوش خانواده

روزنو |

نقشه پلید جوان پولدار مشهدی برای دختر 17 ساله / 24 ساعت هر بلایی که خواست سرم آورد

همه چیز از آرزوی خوردن شکلات داغ شروع شد و این گونه در دام جوانی هوسران گرفتار شدم که هستی و آینده ام را به تباهی کشید اما با اشتباهی بزرگ تر به فکر فرار از خانه افتادم و به گرداب بدبختی سقوط کردم تا جایی که ... دختر 17 ساله که با ردیابی های اطلاعاتی نیروهای انتظامی به آغوش خانواده اش بازگشته بود در حالی که بیان می کرد می ترسیدم به خاطر آبرو ریزی با دیگران مشورت کنم و خودم به تنهایی تصمیم های اشتباهی می گرفتم درباره حادثه تلخی که آینده اش را در تاریکی فرو برد، به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: علاقه زیادی به خوردن شکلات داغ داشتم اما پزشک معالجم مرا از خوردن شکلات داغ به شدت منع کرده بود تا جایی که مادرم نیز هیچ گاه اجازه نمی داد حتی رنگ شکلات داغ را ببینم به همین دلیل خوردن این نوع شکلات برایم به یک آرزو تبدیل شده بود و دوست داشتم برای یک بار هم که شده طعم آن را بچشم این آرزو زمانی برآورده شد که به تنهایی و برای خرید به خیابان رفته بودم

روزنو |

تجاوز وحشیانه به دختر 17 ساله مشهدی

همه چیز از آرزوی خوردن شکلات داغ شروع شد و این گونه در دام جوانی هوسران گرفتار شدم که هستی و آینده ام را به تباهی کشید اما با اشتباهی بزرگ تر به فکر فرار از خانه افتادم و به گرداب بدبختی سقوط کردم تا جایی که ...  دختر 17 ساله که با ردیابی های اطلاعاتی نیروهای انتظامی به آغوش خانواده اش بازگشته بود در حالی که بیان می کرد می ترسیدم به خاطر آبرو ریزی با دیگران مشورت کنم و خودم به تنهایی تصمیم های اشتباهی می گرفتم درباره حادثه تلخی که آینده اش را در تاریکی فرو برد، به مشاور و کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: علاقه زیادی به خوردن شکلات داغ داشتم اما پزشک معالجم مرا از خوردن شکلات داغ به شدت منع کرده بود تا جایی که مادرم نیز هیچ گاه اجازه نمی داد حتی رنگ شکلات داغ را ببینم به همین دلیل خوردن این نوع شکلات برایم به یک آرزو تبدیل شده بود و دوست داشتم برای یک بار هم که شده طعم آن را بچشم این آرزو زمانی برآورده شد که به تنهایی و برای خرید به خیابان رفته بودم