مشاهده همه اخبارآنتونیو گوترس

 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  روزنو |۲۴ روز قبل
 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  فرارو |۲۴ روز قبل
 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  قم پرس |۲۴ روز قبل
 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  الف |۲۵ روز قبل
 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  خرداد |۲۵ روز قبل
 • کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار می کند

  عصر ایران |۲۵ روز قبل