اخبار

اثر وقوع سیل

اکوسیستم |

اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان سیل زده

دکتر سیاوش ملکی فر به تشریح حمایت های صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر پرداخت و گفت: از مجموع بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر اساس آخرین آمار کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان صلاحیت، ۳۷ شرکت در استان گلستان، ۱۹ شرکت در استان لرستان، ۴۵ شرکت در استان کرمانشاه، ۷۲ شرکت در استان خوزستان و ۱۵۴ شرکت در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که ممکن است بر اثر سیل دچار آسیب شده باشند... وی درباره نحوه ورود صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل ، گفت: بر اساس مصوبه هیات عامل صندوق پس از وقوع سیل ، ما با استانداری های مناطق سیل زده مکاتبه و رونوشتی هم برای سازمان صنایع و معادن استان، پارک های علم و فناوری و دستگاه های ذینفع در این حوزه ارسال کردیم و در این نامه از آنها خواستیم تا شرکت های آسیب دیده در سیل را شناسایی

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان سیل زده اعلام شد
اکوسیستم |

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان سیل زده اعلام شد

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای حمایت های صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر اظهار کرد: از مجموع بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر اساس آخرین آمار کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان صلاحیت، ۳۷ شرکت در استان گلستان، ۱۹ شرکت در استان لرستان، ۴۵ شرکت در استان کرمانشاه، ۷۲ شرکت در استان خوزستان و ۱۵۴ شرکت در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که ممکن است بر اثر سیل دچار آسیب شده باشند... دکتر سیاوش ملکی فر درباره نحوه ورود صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل ، گفت: بر اساس مصوبه هیات عامل صندوق پس از وقوع سیل ، ما با استانداری های مناطق سیل زده مکاتبه و رونوشتی هم برای سازمان صنایع و معادن استان، پارک های علم و فناوری و دستگاه های ذینفع در این حوزه ارسال کردیم و

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان سیل زده
خبرگزاری مهر |

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر سیاوش ملکی فر به تشریح حمایت های صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر پرداخت و گفت: از مجموع بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر اساس آخرین آمار کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان صلاحیت، ۳۷ شرکت در استان گلستان، ۱۹ شرکت در استان لرستان، ۴۵ شرکت در استان کرمانشاه، ۷۲ شرکت در استان خوزستان و ۱۵۴ شرکت در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که ممکن است بر اثر سیل دچار آسیب شده باشند... وی درباره نحوه ورود صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل ، گفت: بر اساس مصوبه هیأت عامل صندوق پس از وقوع سیل ، ما با استانداری های مناطق سیل زده مکاتبه و رونوشتی هم برای سازمان صنایع و معادن استان، پارک های علم و فناوری و دستگاه های ذینفع در این حوزه ارسال کردیم و در این نامه از آنها خواستیم تا شرکت های آسیب دیده در سیل را شناسایی و اسامی و میزان خسارت وارده به آنها را به صندوق اعلام کنند