بیش از ۳۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

اداره آگاهی

»

فرماندار در جلسه بازآفرینی شهری با موضوع بافت فرسوده شهرهای داران و دامنه خطاب به شهرداران و رئیس اداره راه و شهرسازی اظهار داشت: در جلسات استانی و کمیسیون های مربوطه از حق و حقوق شهرستان حمایت کنید و اگر در مواردی نیاز به پیگیری از سوی فرمانداری نیز می باشد موضوع را در اسرع وقت منعکس نمایید تا موارد پیگیری گردد ضمن اینکه انتظار داریم بعنوان نمایندگان شهرستان با آگاهی کامل و اشراف به موضوعات با راهکارهای کارشناسی شده حضور یابید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن – جلسه بازآفرینی شهری با موضوع بافت فرسوده شهرهای داران و دامنه به ریاست معین الدینی فرماندار با حضور روستایی معاون برنامه ریزی و عمرانی ،اعضا و نماینده شرکت مجری تهیه طرح بافت فرسوده برگزار گردید... نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه خطاب به شهرداران و رئیس اداره راه و شهرسازی اظهار داشت در جلسات استانی و کمیسیون های مربوطه از حق و حقوق شهرستان حمایت کنید و اگر در مواردی نیاز به پیگیری از سوی فرمانداری نیز می باشد موضوع را در اسرع وقت منعکس نمایید تا موارد پیگیری گردد ضمن اینکه انتظار داریم بعنوان نمایندگان شهرستان با آگاهی ...