بیش از ۱۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
فیلم و عکس
اخبار «

ارز نفتی

»
انتخاب |

تلاش عده ای برای اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در یزد / واکنش روحانی به شعارها: صدای شما مردم، صدای این چند نفر نیست / نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود / با سروصداکردن درباره مقابله با فساد مالی، سر مردم کلاه نمی رود / یک عده آدم بداخلاق با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ میلیارد دلار را بر باد داد / کشف یک میدان نفتی بزرگ در خوزستان / آقایی که ۲.۷ میلیارد پول را خورد و حکم اعدام هم برای او صادر شد، این پول کجا رفت؟ / یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حسابی پس نداده

در جریان سخنرانی رئیس جمهور در یزد، شمار کمی از حاضران شروع به دادن شعارهایی کردند... روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک میدان بزرگ نفتی به عنوان یک خبر خوش برای مردم اطلاع داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و بخش اکتشاف شرکت نفت در ادامه تلاش های خود به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته توانستند یک میدان جدید نفتی بزرگ را کشف کنند و این یک هدیه کوچکی از دولت و وزارت نفت به ملت ایران است

انتخاب |

تلاش عده ای برای اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در یزد / واکنش روحانی به شعارها: صدای شما مردم، صدای این چند نفر نیست / نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود / با سروصداکردن درباره مقابله با فساد مالی، سر مردم کلاه نمی رود / یک عده آدم بداخلاق با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ میلیارد دلار را بر باد داد / کشف یک میدان نفتی بزرگ در خوزستان / آقایی که ۲.۷ میلیارد پول را خورد و حکم اعدام هم برای او صادر شد، این پول کجا رفت؟ / یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حسابی پس نداده

در جریان سخنرانی رئیس جمهور در یزد، شمار کمی از حاضران شروع به دادن شعارهایی کردند... روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک میدان بزرگ نفتی به عنوان یک خبر خوش برای مردم اطلاع داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و بخش اکتشاف شرکت نفت در ادامه تلاش های خود به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته توانستند یک میدان جدید نفتی بزرگ را کشف کنند و این یک هدیه کوچکی از دولت و وزارت نفت به ملت ایران است

انتخاب |

تلاش عده ای برای اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در یزد / واکنش روحانی به شعارها: صدای شما مردم، صدای این چند نفر نیست / نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود / با سروصداکردن درباره مقابله با فساد مالی، سر مردم کلاه نمی رود / یک عده آدم بداخلاق با ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۸ میلیارد دلار را بر باد داد / کشف یک میدان نفتی بزرگ در خوزستان / آقایی که ۲.۷ میلیارد پول را خورد و حکم اعدام هم برای او صادر شد، این پول کجا رفت؟ / یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حسابی پس نداده

در جریان سخنرانی رئیس جمهور در یزد، شمار کمی از حاضران شروع به دادن شعارهایی کردند... روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک میدان بزرگ نفتی به عنوان یک خبر خوش برای مردم اطلاع داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و بخش اکتشاف شرکت نفت در ادامه تلاش های خود به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته توانستند یک میدان جدید نفتی بزرگ را کشف کنند و این یک هدیه کوچکی از دولت و وزارت نفت به ملت ایران است