اخبار

استان مرکزی

مدیرعامل بانک کشاورزی: حمایت از احداث ۵ هزارهکتار تاسیسات گلخانه ای، اولویت اعتباری بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۸
خبر طلایی |

مدیرعامل بانک کشاورزی: حمایت از احداث ۵ هزارهکتار تاسیسات گلخانه ای، اولویت اعتباری بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۸

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران شعب بانک در استان ها و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تاسیسات گلخانه ای و نقش آن در مدیریت منابع و رونق تولید، اظهار داشت: تامین مالی برای احداث ۵ هزار هکتار تاسیسات گلخانه ای در کشور تا پایان سال ۱۳۹۸، از اولویت های اعتباری بانک کشاورزی است... به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه که روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی تشکیل شد، خدارحمی با بیان مطلب فوق ، به تشریح اهمیت آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تامین مالی پروژه های مختلف ازجمله توسعه کشت های گلخانه ای پرداخت و رهنمودهایی را برای بهبود و تسریع در عملیات اعتباری مرتبط به مدیران استان ها ارائه داد