مشاهده همه اخباراستخدام بسته بند

 • شلوار دوز کتان – وسط کار

  دهوند |۱:۱۹
 • شرکت پوشاک تولیکا

  دهوند |۱:۱۷
 • به تعدادی کارگر ساده و

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی بسته بند

  دهوند |۱:۱۷
 • بسته بند و وسط کار

  دهوند |۱:۱۷
 • به یک نفر خانم جهت

  دهوند |۱:۱۷
 • کارگر ساده و بسته بند خانم

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی خانم جهت

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی بسته بندخانم نیمه وقت

  دهوند |۱:۱۷
 • بسته بند و بخارکار خانم

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی خانم جهت اتو و

  دهوند |۱:۱۷
 • به یک نفر بسته بند خانم

  دهوند |۱:۱۷
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • به یک خانم جهت بسته بندی

  دهوند |دیروز
 • زعفران سحر خیزان

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند

  دهوند |دیروز
 • بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • رستورانهای زنجیره ای

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |دیروز
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |دیروز
 • تعدادی خانم جوان و با سابقه

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بندخانم نیمه وقت

  دهوند |دیروز
 • تعدادی بسته بند و اتوکار

  دهوند |دیروز
 • بسته بند ماهر تریکو خانم

  دهوند |دیروز
 • شرکت پوشاک تولیکا

  دهوند |دیروز
 • تعدادی اتوکار و بسته بند

  دهوند |دیروز
 • به 2نفر خانم جهت کنترل

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگرساده خانم یا آقا

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی خانم جهت

  دهوند |دیروز
 • به 2 نفر خانم جهت

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی بسته بندخانم

  دهوند |دیروز
 • وسط کار و بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی بسته بند و وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • شرکت پوشاک تولیکا

  دهوند |۲ روز قبل
 • به یکنفر خانم جهت کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  دهوند |۲ روز قبل
 • بسته بند و وسط کار خانم

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی اتوکار ، بسته بند ماهر

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی اتوکار و بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی وسط کار و بسته بند

  دهوند |۲ روز قبل
 • تعدادی بسته بند،وسط کار

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام در مجتمع چاپ

  دهوند |۳ روز قبل
 • تعدادی بسته بند و اتوکار خانم

  دهوند |۳ روز قبل
 • تعدادی خانم جهت بسته بندی

  دهوند |۳ روز قبل
 • بسته بند خانم جهت

  دهوند |۳ روز قبل