مشاهده همه اخباراستخدام نصاب

 • به یک کمک برشکار MDF

  دهوند |۱:۳۷
 • کارگر ساده و نیمه ماهر

  دهوند |۱:۳۷
 • به یک کارگر ساده MDF کار

  دهوند |۱:۳۷
 • به تعدادی کارگر ساده آشنا

  دهوند |۱:۳۷
 • کارگر ساده و نیمه ماهر

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی سرویس کار مقیم

  دهوند |۱:۳۶
 • تعمیرکار ماهر با حداقل 3 سال

  دهوند |۱:۳۶
 • سرویس کار ماهر آسانسور

  دهوند |۱:۳۶
 • به تعدادی سرویس کار

  دهوند |۱:۳۶
 • تعمیرکار باسابقه جهت شرکت

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی سرویسکار آسانسور

  دهوند |۱:۳۶
 • آسانسور ایمن پای آسا

  دهوند |۱:۳۶
 • سرویس کاروتعمیرکارآسانسور

  دهوند |۱:۳۶
 • نیروی با تجربه

  دهوند |۱:۳۶
 • نصاب باتجربه

  دهوند |۱:۳۶
 • کارگرماهر،نیمه ماهروساده جهت

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی نصاب کولر گازی

  دهوند |۱:۳۶
 • نصاب و تعمیرکار ماهر

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی تعمیرکار و نصاب ماهرو

  دهوند |۱:۳۶
 • دو نفر کارگر فنی

  دهوند |۱:۳۶
 • تکنسین تعمیرکار و نصاب

  دهوند |۱:۳۶
 • استخدام نصاب

  دهوند |۱:۳۶
 • نصاب نرده استیل حرفه ای

  دهوند |۱:۳۶
 • تعدادی نصاب

  دهوند |۱:۳۶
 • نصاب پارتیشن 2جداره

  دهوند |۱:۳۶
 • به تعدادی تکنسین نصب وتعمیر

  دهوند |۱:۳۶
 • نصاب ماهرسیستم و

  دهوند |۱:۳۶
 • به تعدادی نصاب ماهر

  دهوند |۱:۳۶
 • 20 نفر تکنسین نصب

  دهوند |۱:۳۶
 • ویستا سرویس

  دهوند |۱:۳۶
 • شرکت آرکا سرویس

  دهوند |۱:۳۶
 • کارگرماهر کابینت ساز

  دهوند |۱:۳۶
 • به یک نصاب و مونتاژ کار

  دهوند |۱:۳۵
 • نصاب کولر گازی – پکیج

  دهوند |۱:۳۲
 • نصاب مجرب

  دهوند |۱:۳۲
 • استخدام نصاب تجهیزات سمعی بصری در گروه مهندسی آبرنگ- مشهد

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام نصاب کابینت با تسویه نقدی در مشهد

  ای استخدام |دیروز
 • استخدام نصاب و تعمیرکار ماهر کولر گازی در کرج

  ای استخدام |دیروز
 • کمک نصاب وارد به کولرگازی

  دهوند |۲ روز قبل
 • نصاب کولر آبی

  دهوند |۲ روز قبل
 • به تعدادی نصاب و تعمیرکار

  دهوند |۲ روز قبل
 • 20 نفر تکنسین نصب

  دهوند |۲ روز قبل
 • استخدام تعدادی نصاب و تعمیرکار کولر گازی در تهران

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • استخدام نصاب ماهر کولر گازی با ابزار در شهر کرج

  ای استخدام |۳ روز قبل
 • کارگر ساده آقا

  دهوند |۳ روز قبل
 • به تعدادی کارگر ساده یا

  دهوند |۳ روز قبل
 • کارگر ساده کابینت سازی

  دهوند |۳ روز قبل
 • به 2 نفر جوان فعال منضبط

  دهوند |۳ روز قبل
 • نصاب و کارشناس

  دهوند |۳ روز قبل
 • نصاب و تعمیرکار ماهر

  دهوند |۳ روز قبل