مشاهده همه اخباراستخدام کارگر

 • به تعدادی کارگر ساده آقا

  دهوند |دیروز
 • ( آقا ) 1میلیون

  دهوند |دیروز
 • دادزن رستوران نیازمندیم

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی کارگر

  دهوند |دیروز
 • پارکبان آقا با تجربه

  دهوند |دیروز
 • تراکت پخش کن و کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • کارت پخش کن

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده آقا یا خانم

  دهوند |دیروز
 • خانمی جهت امور منزل

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده و ماهر

  دهوند |دیروز
 • آشپز ،کمک آشپز،سالن کار

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • نیروی کار

  دهوند |دیروز
 • کارگرساده جهت کاردررستوران

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده آقا

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی کمک آشپز

  دهوند |دیروز
 • فروشنده خانم و کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • نصاب دوربین مداربسته و

  دهوند |دیروز
 • استخدام نصاب در شرکت

  دهوند |دیروز
 • نصاب دستگاه تسویه آب

  دهوند |دیروز
 • نصاب کولر آبی

  دهوند |دیروز
 • یک شرکت معتبر

  دهوند |دیروز
 • نصاب کابینت

  دهوند |دیروز
 • کارگر آشنا به دریل کاری

  دهوند |دیروز
 • به تعداد50نفر نصاب وتعمیرکار

  دهوند |دیروز
 • نصاب سقف کاذب

  دهوند |دیروز
 • کمک نصاب کولرگازی

  دهوند |دیروز
 • تعمیرکار و نصاب

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی نصاب و کمک نصاب

  دهوند |دیروز
 • نصاب و کمک نصاب

  دهوند |دیروز
 • تعدادی تکنسین فنی

  دهوند |دیروز
 • به یکنصاب ماهر و نیمه ماهر

  دهوند |دیروز
 • به یکنفربامدرک کارشناسی

  دهوند |دیروز
 • تعدادی تکنسین نصاب و

  دهوند |دیروز
 • شرکت تولید کننده معتبر

  دهوند |دیروز
 • « نمایندگی LG »

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • 2نفر کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • تعدادی کارگر ساده آقا

  دهوند |دیروز
 • تعدادی آقا حداقل دیپلم

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی منجوق دوز

  دهوند |دیروز
 • تمام وقت 60 نیمه وقت30هزار

  دهوند |دیروز
 • جوان فعال

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده جهت چاپ و تکثیر

  دهوند |دیروز
 • خانمی جهت امور منزل

  دهوند |دیروز
 • به دونفر کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • کارگر ساده فست فود

  دهوند |دیروز
 • به تعدادی کارگر

  دهوند |دیروز